1 » Reklamacje2

Producenci

 • ARTEMIDE
 • CANDELLUX
 • ECOENERGY
 • EKO-LIGHT
 • FASHION LIGHT
 • ITALUX
 • KANLUX
 • LED line
 • LEDOM
 • LIS POLAND
 • LUMINES
 • MILAGRO
 • MONE LIGHTS
 • PHILIPS
 • SKOFF
 • SMD LED SP. Z O.O.
 • SPOT-LIGHT
 • ZUMA LINE

Dodatkowe opcje przeglądania

Reklamacje

Reklamacje
 
Wszelkie reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową Konsument może zgłosić za pomocą formularza kontaktowego, drogą elektroniczną na adres sklep@alejasno.pl.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji, wypełniony protokół reklamacyjny (do pobrania poniżej) oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w Sklepie (kopia paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, itp.).

Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o dalszym postępowaniu. Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Nabywcę. Inny sposób zwrotu wadliwego produktu może zostać ustalony z działem obsługi klienta.


Do pobrania: [WZÓR PROTOKOŁU REKLAMACYJNEGO]


Przejdź do strony głównej