wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Regulamin sklepu
Panel wyszukiwania
Kontakt
 • SMD LED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Torowa 2, 35-205 Rzeszów
  NIP: 5170372878
 • E-mail:sklep@alejasno.pl
 • Telefon506274586
  669935929
 • Godziny działania sklepuponiedziałek - piątek 9.00 - 18.00, soboty 9.00 - 14.00

Regulamin sklepu

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.alejasno.pl [zwanego dalej: Sklep] należy do SMD LED Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Torowa 2, 35-205, oznaczoną numerem NIP: 5170372878, REGON: 363280248, tel. +48 506 274 586 [zwanego dalej: Sprzedawca]. 

2. Stroną dokonującą zakupów w sklepie może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną [zwaną dalej: Kupującym].

§ 2. Przedmioty transakcji

1. Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na stronie www.alejasno.pl w chwili składania zamówienia.

2. Ceny wszystkich produktów i usług przedstawione na stronie www.alejasno.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

3. Wszystkie produkty przedstawione na stronie www.alejasno.pl są:

 • są nowe
 • są wolne od wad produkcyjnych
 • posiadają wymagane atesty
 • posiadają gwarancję producenta
 • są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • posiadają wymagane zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • są nabyte przez Sprzedawcę od uprawnionych podmiotów

4. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Sklep są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu.

5. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego www.alejasno.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie internetowym www.alejasno.pl, dostarczania zamówionych produktów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasad składania i rozpatrywania reklamacji.

6. Do korzystania ze Sklepu internetowego www.alejasno.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu www.alejasno.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

a) komputer, tablet lub telefon typu smartfon, z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
c) akceptacja plików cookies;
d) włączona obsługa JavaScript.

7. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego www.alejasno.pl nie wymaga rejestracji.

8. Kupujący, w celu złożenia zamówienia, może się również zarejestrować się na stronie Sklepu, na której zostanie utworzone indywidualne konto. Konsument ma możliwość dostępu do konta poprzez zalogowanie się, podczas którego Konsument, podaje hasło.

9. Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa posiadanych haseł i kont przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 3. Składanie zamówień

1. Zamówienia mogą być składane poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej Sprzedawcy.

2. Sprzedawca potwierdza otrzymanie każdego zamówienia. Potwierdzenie następuje za pomocą poczty elektronicznej w dniu otrzymania zamówienia.
 
§ 4. Formy płatności

1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:
- za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
- przelewem przed dostawą towaru na wskazany rachunek bankowy,

§ 5. Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po przyjęciu zamówienia.

2. Czas realizacji zamówienia jest to czas od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do dnia doręczenia towaru do Kupującego

3. Sprzedawca przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą pierwszego dnia roboczego, następującego po tych dniach.

4. Zamówienie jest realizowane w terminie do 30 dni. Średni czas realizacji zamówienia to 7 dni.

5. W przypadku braku towaru w magazynie Kupujący może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia, wybrać inny towar o podobnych właściwościach lub zrezygnować z części lub całości zamówionego towaru. 

6. Do każdej transakcji Sprzedawca dostarcza dowód sprzedaży towaru w postaci paragonu lub faktury VAT.

§ 6. Dostawa

1. Dostawa wykonywana jest na terenie Polski. 

2. Dostawy realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską.

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

4. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy bez wad.

§ 7. Zwroty i Reklamacja.

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru.

2. Kupujący będący konsumentem odstępuje od umowy poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.


                               Do pobrania: odstapienie_od_umowy_sprzedazy_ALEjasno.pdf

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony umowy świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

4. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

5. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadu gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

6. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową oraz uszkodzenia przesyłki w czasie transportu Kupujący zgłasza Sprzedawcy na adres:  

35-205 Rzeszów
ul. Torowa 2
SMD LED Sp. z o.o. – Reklamacje


                               Do pobrania: protokol_reklamacyjny_ALEjasno.pdf

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.

2. Koszt połączenia telefonicznego zgodny z taryfą operatora.

3. Wraz ze złożeniem zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów wystawienia faktury, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, wysyłki zamówionego towaru oraz informowania o statusie zamówienia. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Kupujący ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Kupujący podaje swoje dane dobrowolnie. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zbiór danych osobowych jest zgłoszony w ogólnokrajowym rejestrze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

4. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5. Kupujący będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

6. Sprzedawca zobowiązuje się do stosowania do kodeksu dobrych praktyk.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl